czwartek, 26 październik 2017 14:38

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Napisane przez
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1868),  art. 11 ust. 1 pkt.2, ust.2, art. 13 oraz art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.), art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 ze zm.) Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  ogłasza otwarty  konkurs ofert  na realizację zadania publicznego Powiatu Nowomiejskiego w 2018 r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
 
Czytany 241 razy