czwartek, 05 styczeń 2017 14:39

Zatwierdzenie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów

Na podstawie art. 22 ust. 2 w związku z art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1302) Starosta Nowomiejski zatwierdza na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2026 r. Uproszczone Plany Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, a stanowiące własność osób fizycznych, w następujących obrębach geodezyjnych: Boleszyn, Kowaliki, Kuligi, Linowiec, Lorki, Montowo, Mroczenko, Mroczno, Nowe Grodziczno, Ostaszewo, Rynek, Świniarc, Trzcin, Zajączkowo i Zwiniarz.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o lasach, trwale zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzi się według planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzania lasu. Obowiązek sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa stosownie do cytowanych wyżej przepisów należy do starosty. Wykonany projekt uproszczonego planu urządzenia lasu sporządzono zgodnie z w/w rozporządzeniem z dnia 12.11.2012 r. Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o lasach, uzyskano pozytywną opinię właściwego terytorialnie nadleśniczego: Nadleśnictwa Brodnica, Lidzbark i Iława.
Gotowy projekt poddano przewidzianej przepisami procedurze uzgodnieniowej tj. wyłożono do publicznego wglądu na okres 60 dni. Właściciele gruntów leśnych zostali indywidualnie powiadomieni o przystąpieniu do sporządzenia planów i możliwości czynnego uczestnictwa w planowaniu, w tym wnoszenia uwag i wniosków. Złożone uwagi zostały rozpoznane w drodze decyzji administracyjnych.  

Czytany 1093 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.