Szanowni Państwo,

Zachęcamy do promowania i uczestnictwa w bezpłatnych, profilaktycznych Programach Badań Przesiewowych, mających na celu wykrywanie nowotworów płuc i jelita grubego w ich bardzo wczesnej fazie, dając tym samym pacjentom ogromne szanse na całkowite wyleczenie. Załączamy druki skierowań na badania oraz materiały informacyjne w wersji elektronicznej.

Proponujemy w tym roku dwa Programy:

W ramach Pierwszego Programu wykonujemy bezpłatną TOMOGRAFIĘ KOMPUTEROWĄ płuc dla osób w wieku 50-70 lat palących przez min. 20 lat paczkę papierosów dziennie (osoby palące nadal oraz osoby, które rzuciły palenie).

Do badań kwalifikują się również pacjenci w wieku 50-70 narażone na długotrwałe działanie czynników rakotwórczych takich jak: m.in. azbest, arszenik oraz produkty przemiany węgla kamiennego a także wszyscy bez ograniczeń wiekowych z POChP.

Powiaty objęte Programem w 2017 r.: lidzbarski, gołdapski, olecki, nowomiejski, ostródzki, węgorzewski, ełcki, elbląski, giżycki, m. Elbląg

Kadra medyczna, współpracująca przy tym Programie to uznani w środowisku lekarze torakochirurdzy, onkolodzy z wieloletnim stażem pracy oraz radiolodzy z ogromnym doświadczeniem w wykrywaniu zmian m.in. w obrębie klatki piersiowej.

Osoby, u których zostaną wykryte zmiany będą kierowane na dalszą diagnostykę i leczenie. Aby wziąć udział w Programie należy jedynie wypełnić wraz z lekarzem rodzinnym lub lekarzem specjalistą załączoną ankietę/skierowanie.

Badania wykonujemy w Pracowni Tomografii Komputerowej „Ars Medica” w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 78 w dogodnych terminach (również w soboty).

Rejestracja pacjenta, z formularzem podpisanym przez lekarza rodzinnego odbywa się telefonicznie pod nr tel. 664-830-861 lub 664-830-879 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00. AKCJA TRWA TYLKO DO 15 GRUDNIA 2017 r.

Chętni pacjenci w zorganizowanych grupach > 20 osób – mogą liczyć na dofinansowanie do 50% kosztów wynajmu autobusu/busa.

Drugi Program to profilaktyka raka jelita grubego – dla wszystkich osób w wieku 50-65 lat, które nie miały w ciągu ostatnich 10 lat KOLONOSKOPII i nie odczuwają jak dotąd żadnych poważniejszych dolegliwości ze strony jelita grubego.

Aby wziąć udział w Programie wystarczy wypełnić załączoną ankietę/skierowanie i dostarczyć ją do Biura Badań Przesiewowych przy ul. Kopernika 30 w Olsztynie (można osobiście, listownie bądź na nr fax.89-532-45-61 lub 89-532-45-71).

Pracownia posiada najnowocześniejszy w regionie sprzęt endoskopowy. Wprowadziliśmy również unikalny system redukcji dolegliwości bólowych, przez co badanie stało się krótsze i dużo bardziej komfortowe dla pacjentów. Lekarze wykonujący badania to najlepsi specjaliści  w dziedzinie gastroenterologii, z wieloletnim doświadczeniem pracy oraz uznani onkolodzy. To wszystko gwarantuje dokładną diagnostykę oraz maksymalizuje komfort pacjenta podczas badania.

Kolonoskopia jest bezpłatna zarówno dla  osób poddających się badaniu jak i lekarzy kierujących. Pacjent dodatkowo otrzymuje nieodpłatnie preparat do przygotowania jelita.

Rejestracja pacjenta odbywa się telefonicznie pod nr tel. 664-830-861 lub 664-830-879 lub osobiście codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00. AKCJA TRWA DO KOŃCA GRUDNIA 2018 r.

Badania wykonujemy w Pracowni Endoskopii „Ars Medica” w Olsztynie przy ul. Kopernika 30.

Materiały informacyjne o obu Programach znajdują się na ulotkach, plakatach oraz na  www.arsmedica.olsztyn.pl

Udział w Programie jest BEZPŁATNY. Nie ma też ŻADNYCH KOLEJEK!

BIURO PROGRAMU BADAŃ PRZESIEWOWYCH

Olsztyn 10-513 ul. Kopernika 30

INFORMACJA I REJESTRACJA 664-830-861  lub  664-830-879