Aktualności_1

Aktualności_1

Pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego Pana Andrzeja Ochlaka w dniu 14 listopada 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Członkowie Zespołu na podstawie prezentacji opracowanej i przedstawionej przez Krzysztofa Puwalskiego, Naczelnika Wydziału Środowiska i Rolnictwa SP dokonali oceny tzw. emisji niskiej na terenie powiatu. Dotyczy ona uwalnianie produktów spalania paliw z emitorów znajdujących się na wysokości do 40 m. Jej główne źródła to ogrzewanie oparte na spalaniu paliw oraz transport i komunikacja pojazdami spalinowymi. W powiecie nowomiejskim nie ma stacji pomiarowej monitoringu jakości powietrza, które obsługuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie. Najbliższa znajduje się Iławie (manualna). Inne to Ostróda, Gołdap, Elbląg, Olsztyn i Ełk. Z uwagi na niekorzystne położenie Nowego Miasta Lubawskiego i Kurzętnika w dolinie rzeki Drwęcy pogarsza to sytuację w zakresie zagrożenia smogiem i emisją niską, szczególnie z nastaniem okresu grzewczego. Zwiększa to podatność na choroby układu oddechowego i alergie oraz inne zaburzenia zdrowia, szczególnie u osób starszych. Stąd też, jak zauważyli uczestnicy posiedzenia istotnym jest ograniczanie spalania niskiej jakości paliw oraz eliminowanie z użycia starych typów pieców („śmieciuchów”) oraz edukacja społeczeństwa w tym zakresie. Dokonano również oceny przygotowań powiatu do nadchodzącej zimy. Jak wynika z informacji przedstawionych przez Członków Zespołu – przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży poczyniono w tym zakresie wzorem lat ubiegłych odpowiednie przygotowania. M. in. Zarząd Dróg Powiatowych zgromadził już zapas mieszaniny piasku z solą oraz zabezpieczył odpowiedni sprzęt do zimowego utrzymania przejezdności dróg powiatowych. Jak przekazano, podobne zabezpieczenia poczyniły również służby administrujące drogami gminnymi, wojewódzkimi oraz drogą krajową nr 15. Na tym etapie Członków Zespołu niepokoi utrzymujący się na skutek intensywnych opadów deszczu wysoki stan rzeki Drwęcy przy utrzymującym się również wysokim stanem wód gruntowych. W związku z tym na terenie Nowego Miasta Lubawskiego obowiązuje od pewnego czasu stan pogotowia przeciwpowodziowego, wprowadzony zarządzeniem Burmistrza. Wszystkie jednostki administracji rządowej i samorządowej cały czas na bieżąco monitorują sytuację w tym zakresie, podejmując w sytuacjach skrajnych odpowiednie działania. Jest to szczególnie niepokojące w kontekście zbliżającej się zimy i ewentualnych zwiększonych opadów śniegu. Z informacji przekazanych przez administratora rzeki Drwęcy wynika, że jej obecny stan przy założeniu występowania niewielkich opadów deszczu będzie ulegał nieznacznemu zmniejszeniu przez okres około jednego miesiąca. Członkowie Zespołu zostali też poinformowani przez przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie o stanie realizacji w zakresie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej w odniesieniu do naszego powiatu. Prowadzona jest obecnie rekrutacja wśród ochotników do tej formacji, a chętni mogą się zgłaszać do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie, gdzie uzyskają stosowne informacje. Na zakończenie posiedzenia Pan Jan Liedtke, Powiatowy Lekarza Weterynarii przedstawił zagrożenia oraz podejmowane działania związane z zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń. Do chwili obecnej ujawniono na terenie naszego kraju 106 ognisk, głownie na terenie województwa podlaskiego. Podkreślił, jak ważne są działania związane z zabezpieczeniem stad świń przez zakażeniem ze strony dzików oraz osób postronnych. Również istotnym jest nabywanie świń do dalszego chowu i tuczu ze sprawdzonych źródeł. W sytuacji naszego powiatu, gdzie produkcja wieprzowiny zajmuje poważną pozycję jest to niezwykle istotne. W związku z tym PLW prowadzi kontrole związane z obrotem trzody chlewnej oraz szkolenia dla hodowców.            

K. Grzonkowski
17.11.2017 r.         

Zakończona została inwestycja pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo – Truszczyny – Dębień na odcinku Zwiniarz – granica powiatu”. Inwestycja o tyle ważna, gdyż dotyczy drogi łączącej 3 powiaty: Powiat Iławski, Powiat Nowomiejski i Powiat Działdowski. Wszystkie te powiaty sukcesywnie, w miarę swoich możliwości, odnawiają tę drogę. Powiat Nowomiejski także czyni to od kilku lat. W roku 2013 przebudowany został odcinek 1,420 km od granicy powiatu iławskiego do Świniarca. W 2015 dokonano odnowy odcinka o długości 1,930 km od Świniarca do Zwiniarza. Obecnie przebudowie uległ odcinek od Zwiniarza do granicy powiatu działdowskiego o długości 1,330 km. W ramach zadania wyrównano nawierzchnię masą mineralno-bitumiczną. Wykonano warstwę wiążącą i warstwę ścieralną - każda grubości 3 cm. Tam gdzie to okazało się konieczne, wzmocniono krawędź jezdni nową podbudową. Przebudowano także 2 zjazdy. Dodatkowo pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych wycięli 15 drzew zagrażające bezpieczeństwu i uregulowali wysokość poboczy zabezpieczając krawędź nowej jezdni. Wykonawcą inwestycji była firma Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane Sp. z o.o. w Brodnicy. Koszt zadania wyniósł prawie 368 000 zł. W sfinansowaniu tej inwestycji Powiatowi Nowomiejskiemu pomogły Gmina Rybno, która przeznaczyła na ten cel 100 000 zł (pomimo, że odcinek ten nie leży na terenie Gminy Rybno a sama gmina nie należy do powiatu nowomiejskiego) i Gmina Grodziczno, która przekazała 130 000 zł. Pozostałą kwotę 138 000 zł wygospodarował ze swojego budżetu Powiat Nowomiejski.

Tekst: Joanna Robaczewska

czwartek, 02 listopad 2017 17:43

Wyróżnienie w konkursie

Napisane przez

25 października 2017 w Centrali Poczty Polskiej w Warszawie odbyła się oficjalna prezentacja ogólnopolskiego konkursu prac znaczka pocztowego. Wystawa była połączona z uroczystością wręczenia nagród laureatom konkursu "Świat oczami młodych - Czas na zdrowie". Wśród zaproszonych był uczeń kl. IV TCPG  Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku Rafał Kłosowski wraz z opiekunką Justyną Piotrowską.
W ogólnopolskim konkursie praca Rafała została zakwalifikowana do wyróżnień II stopnia. Wyłonieni uczestnicy otrzymali nagrody, a także unikatowe znaczki z własną pracą, które można wykorzystać wysyłając list na Poczcie Polskiej.
Do konkursu zgłosiło się 1100 placówek, szkół i domów kultury. Konkursem zostało objętych ponad 20 000 uczniów z całej Polski. Spośród 1455 prac konkursowych zostały wyłonione: 3 nagrody główne oraz 10 wyróżnień I stopnia i 20 wyróżnień II stopnia i nagroda internautów.
Poczta Polska wprowadza do obiegu emisję filatelistyczną „Świat oczami młodych”. Przedstawia ona efekty konkursu plastycznego organizowanego przez Pocztę Polską i Fundację Banku Ochrony Środowiska.
Konkurs adresowany był do artystów w wieku 10-19 lat oraz ich nauczycieli, którzy koordynowali projekty w szkołach i domach kultury. W drugim – ogólnopolskim etapie konkursu wyłonione zostały najlepsze prace spośród laureatów pierwszego etapu.
Patronat nad konkursem objęli Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Infrastruktury i Budownictwa.

Tekst i zdjęcia: ZSZ Kurzętnik

W dniu 25.10.2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyło się oficjalne podsumowanie VII Powiatowego Konkursu „Moja pasja kluczem do sukcesu”, który organizowany jest w ramach  obchodów  VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem  "Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje". Konkurs cyklicznie organizowany jest przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji.
Honorowy patronat nad konkursem objęło Starostwo Powiatowe. Instytucją partnerską jest Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości. Na oficjalnym podsumowaniu obecni był Starosta Powiatu Pan Andrzej Ochlak, który serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych i dokonał oficjanego otwarcia. Obecna była także Pani Barbara Orłowska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Nowomiejskiego. Z zaprzyjaźnionej placówki z Iławy była Pani Dyrektor PCRE w Iławie – Renata Motylińska. Lokalne media reprezentował pan Marcin Sarnowski z TV Eltronik. Na gali obecni byli także pedagodzy szkolni i doradcy zawodowi, rodzice dzieci i uczniów, którzy wzięli udział w naszym konkursie. Jesteśmy dumni, że każdego roku wzrasta liczba uczestników naszego konkursu. W tym roku dotarły do nas aż 184 prace plastyczne ph. „Kim będę w przyszłości” W dniu 23.10.2017 członek jury Pan Tadeusz Banowski, ocenił wszystkie prace plastyczne i wybrał zwycięzców:


a) Kategoria dla dzieci w wieku przedszkolnym:

Miejsca  

Imię i nazwisko dziecka

Szkoła

I

Igor Beszczyński  

Szkoła Podstawowa
w  Brzoziu im. Orła Białego

II

Sebastian Złotowski  

Szkoła Podstawowa
w Marzęcicach im. Przyjaciół Ziemi

III

Maja Cegielska  

Szkoła Podstawowa w  Brzoziu
im. Orła Białego

Wyróżnienie

Krystian Kowalski  

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie

Wyróżnienie

Julia Cieszewska 

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie

 

b)    Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej:

 

Miejsca

Imię i nazwisko dziecka

Szkoła

I

Michał Żuchowski

Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika  w Biskupcu, kl. I

II

Małgorzata Szczęsna

Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika  w Biskupcu, kl. III

III

Kamil Pruchniewski

Zespół Szkół im.Władysława Jagiełły w Kurzętniku, Szkoła Podstawowa Ośmioletnia z klasami gimnazjalnymi, kl. III

Wyróżnienie

Zuzanna Klimek

Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, Szkoła Podstawowa Ośmioletnia z klasami gimnazjalnymi, kl. III

 

c) Uczniowie klas IV-VI:

 

Miejsca

Imię i nazwisko dziecka

Szkoła

I

Wojciech Beyer

Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej
w Nowym Mieście Lub.,  kl. V

II

Zuzanna Dąbrowska

Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej
w Nowym Mieście Lub., kl. VI

III

Patryk Domżalski

Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej
w Nowym Mieście Lub., kl. IV

Wyróżnienie

Kacper Zapolski

Zespół Szkół w Bielicach,  Szkoła Podstawowa, kl. IV

 

W drugiej części spotkania rozstrzygnięto kategorię, która przeznaczona była dla uczniów klas VII szkół podstawowych i uczniów szkół gimnazjalnych „Talenty i pasje rozwijamy w rodzinie”.
W skład jury weszły następujące osoby.
1. P. Anna Kowalewska – pedagoga/doradca zawodowy z zaprzyjaźnionego PCRE w Iławie, która pełniła funkcję przewodniczącej.
2. P. Katarzyna Olęcka – dyrektor Miejskiego Centrum Kultury
3. P. Hanna Karczyńska – pedagog/doradca tutejszego PCRE.

Miejsce

Imię i nazwisko

Szkoła

Talent

I

Antonina Rynkowska

 

Zespół Szkół w Mrocznie, Szkoła Podstawowa, kl. VII

 

Antonina wraz ze swoją Mamą opowiedziała o pasji do muzyki oraz  jeździectwa. Obie zaśpiewały przejmującą piosenkę. Cała prezentacja Antoniny zachwyciła jury.

II

Julia
Żuchowska

Zespół Szkół w bielicach im. Narodów Zjednoczonej Europy, kl. II gimnazjum

Julia wraz z mamą opowiedziała o zamiłowaniu do gimnastyki. Wszyscy byli zachwyceni pokazem gimnastycznym Julki.

III

ex aequo

Julia Krzemieniewska

Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach, kl. II gimnazjum

Julia razem z tatą przedstawili zamiłowanie Julki do gry w piłkę  nożną.

III

ex aequo

Agnieszka
Droma

ZS im. Rodu Działyńskich w Bratianie, kl. VII

Agnieszka wraz z mamą opowiedziała o hobby, jakim jest muzyka.

WYRÓŻNIENIE

Agata
Zawacka

Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie, kl. III gimnazjum

Agata wraz z mamą i siostrą pokazały nam jakim ciekawym zajęciem taniec z ogniem.

 

W ostatniej części obejrzeliśmy filmy nadesłane przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kategorii "Talenty i pasje  rozwijamy w grupie".

 

Miejsce

Tytuł filmu

Szkoła/nazwa grupy

Członkowie grupy

opiekun

1.       

Razem Tworzymy całość

Liceum Służb Mundurowych w ZS w Bielicach, kl. I

Damian Dąbrowski, Hubert Klimek

Weronika Chmielewska

Opiekun: Robert Wasiak

2.       

Talent jest w nas, grupa wspiera nas

Grupa: Agent kucharz

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, kl. I i II

Twórca filmu: Kuba Kordella

Opiekun: Magdalena Kluga-Maron

3.       

Nazwa grupy: Duet dźwięków i liter

Tytuł filmu: Ucieczka z ciemności nicości

Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Nowym Mieście Lubawskim Klasa: Ic, IId

Milena Barańska, Magdalena Cherkowska

Opiekun: Tadeusz Banowski

Wyróżnienie

SIC ITUR AD ASTRA! – GRUPA TEATRALNA

ZS C.K.Norwida, LO, kl. III

Adrian Olejnik, Paulina Strzyżewska, Agnieszka Gabiec, Serafin Reszka

Opiekunowie:

Monika Gapińska Aleksandra Dreszler

Wyróżnienie 

Sport, muzyka, pasja

ZS C.K.Norwida, LO, kl. III

Opiekun:

Monika Gapińska

 

Wszyscy zwycięzcy każdej kategorii otrzymali nagrody. Na spotkaniu obecnych było ponad 60 osób.
Dziękujemy wszystkim za przybycie i miłą atmosferę.

Dyrektor PCRE Iwona Krajewska

piątek, 27 październik 2017 09:41

"Gospodyni Roku 2017"

Napisane przez

Podczas XXXVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 26 października br. Starosta, Wicestarosta oraz Przewodniczący Rady Powiatu w imieniu całej Rady pogratulowali radnej Ewie Dembek zdobycia tytułu „Gospodyni Roku 2017” organizowanego przez Tygodnik Poradnik Rolniczy. Członkowie kapituły konkursowej Plebiscytu „Wieś jest kobietą” docenili fakt, że działalność laureatki wykracza daleko poza stereotypowe określenie działania kobiety mieszkającej na wsi. Wyznacza nowy trend w byciu współczesną gospodynią i nowoczesną kobietą.

25 października 2017 w hali sportowej Zespołu Szkół im Rodu Działyńskich w Bratianie rozegrany został Powiatowy Turniej Unihokeja Chłopców i Dziewcząt rocznika 2005 i młodsi. W powyższym turnieju uczestniczyły 3 drużyny chłopców i trzy drużyny dziewcząt. Drużyny wygrały swoje zmagania w gminach i przyjechały na zawody powiatowe. Grano systemem każdy z każdym w dwóch grupach.  W grupie Dziewcząt najlepsze okazały się reprezentantki gminy Nowe Miasto Lubawskie dziewczęta z SP Skarlin, a chłopcy z Brzozia Lubawskiego którzy reprezentować będą nasz powiat na zawodach wojewódzkich. Drużyny, które zajęły pierwsze miejsca otrzymały puchary, a pozostałe drużyny pamiątkowe dyplomy które wręczyła Pani Dyrektor Zespołu Szkół im Rodu Działyńskich w Bratianie Ewa Przybylska.

Wyniki turnieju.

Dziewczęta:

I miejsce - SP Skarlin - 6 pkt - 10:4
II miejsce - SP Brzozie Lubawskie - 3 pkt  4:4
III miejsce - SP Mroczno - 0 pkt - 4:11

Chłopcy:


I miejsce - SP Brzozie Lubawskie - 4 pkt 5:1
II miejsce - SP Skarlin - 4pkt 3:1
III miejsce - SP Mroczno - 0pkt 0:0

 

Zdjęcia i tekst: Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie

W dniu 18.10.2017 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim odbyła się partnerska konferencja Powiatu Nowomiejskiego oraz niemieckiej organizacji Wellenbrecher e.V. z siedzibą w Dortmundzie.  Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Wicestarosty Nowomiejskiego Pani Katarzyny Trzaskalskiej oraz Koordynatora Działań Pedagogicznych na terenie Polski z ramienia organizacji Wellenbrescher e.V. Pani Ewy Tarnarzewskiej.  Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Starosta Nowomiejski Pan Andrzej Ochlak, witając członków organizacji Wellenbrescher e.V z Niemiec, doktorantów Uniwersytetu w Kolonii, przedstawicieli Ministerstwa ds. Edukacji i Pomocy Socjalnej z Łotwy, podopiecznych organizacji oraz ich polskich opiekunów, przedstawicieli polskich struktur zajmujących się pieczą zastępczą, przedstawicieli rodzin zastępczych, dyrektorów, kierowników jednostek oraz szkół z terenu Powiatu Nowomiejskiego.
Naukowcy oraz lekarze zajmujący się badaniem procesu usamodzielniania zaprezentowali formy pomocy dla młodzieży w Niemczech oraz zagraniczne projekty wychowawcze. Szczegółowo omówiono innowacyjny program usamodzielniania młodzieży „Drehscheibe”. Specjalista w zakresie psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej, psychoterapii i psychotraumatologii dr med. R. Diffenbach przedstawił usamodzielnianie w aspekcie psychologiczno-psychiatrycznym.  Historię oraz strukturę Wellenbrecher e.V. w Polsce szczegółowo zobrazowała Pani Ewa Tarnarzewska wraz z Panią Katarzyną Dobrzyńską. Podczas konferencji, nie kryjąc wzruszenia, młodzież biorąca udział w projektach wychowawczych na terenie Polski wyrażała wdzięczność i podziękowanie za szansę uczestniczenia w projekcie. Pomimo krótkiego pobytu młodzieży w Polsce, ku zaskoczeniu wszystkich, wypowiedzi kierowane były w naszym ojczystym języku.
Na zakończenie pracownicy socjalni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim dokonali prezentacji ścieżki startu w dorosłość – usamodzielniania młodzieży w polskim systemie prawnym.

Tekst, zdjęcia: OP

środa, 18 październik 2017 08:48

Dzień Edukacji Narodowej

Napisane przez

16 października 2017 w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się oficjalne spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na zaproszenie Starosty Nowomiejskiego przybyli dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i placówek pedagogicznych Powiatu Nowomiejskiego, przedstawiciele organizacji związkowych nauczycieli działających na terenie Powiatu Nowomiejskiego oraz nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego, a byli to:

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim:
1.Teresa Podolak – nauczyciel dyplomowany
2. Magdalena Wiśniewska – nauczyciel mianowany

Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim:
1. Katarzyna Piątkowska – nauczyciel dyplomowany
2. Dariusz Markuszewski – nauczyciel dyplomowany
3. Tomasz Trzebiatowski - nauczyciel dyplomowany

Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku:
1. Mirosław Wodara - nauczyciel dyplomowany
2. Katarzyna Kotłowska – nauczyciel dyplomowany
3. Krzysztof Roman Florkowski – nauczyciel dyplomowany
4. Marzena Szczepańska - nauczyciel dyplomowany
5. Justyna Zofia Piotrowska – nauczyciel kontraktowy

Gości powitał Pan Andrzej Ochlak – Starosta Nowomiejski życząc wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz spokoju. Do życzeń dołączyli się również Pani Wicestarosta Katarzyna Trzaskalska, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Kazimierz Wiśniewski, Przewodniczący Komisji Oświaty Pan Jacek Rydel. Pani Maria Krezymon Prezes oddziału ZNP w Nowym Mieście Lubawskim poza serdecznymi życzeniami skierowanymi do zebranych przedstawiła również skutki reformy oświatowej dotyczące ruchów kadrowych zarówno wśród nauczycieli jak i pracowników administracji i obsługi szkół Powiatu Nowomiejskiego. Dzień Edukacji Narodowej był również okazją do podziękowań dla nauczycieli języka niemieckiego ze szkół ponadgimnazjalnych, którzy podczas tegorocznej wymiany polsko- niemieckiej świadczyli swoją pracę jako tłumacze. Listy gratulacyjne z rąk Starosty odebrali : Agnieszka Czyżak, Mirosława Ochlak, Andrzej Różycki - nauczyciele z Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku i Lucyna Pełka - Ręczkowska oraz Joanna Kardela z nowomiejskiego "Norwida".
Po wręczeniu nagród, listów gratulacyjnych i kwiatów Pani Katarzyna Trzaskalska tradycyjnie pokroiła przygotowany na tą okazję tort.

Tekst, zdjęcia: OP

W Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim miały miejsce spotkania nauczycieli w ramach sieci współpracy i samokształcenia. 25 września odbyło się spotkanie dwóch sieci pedagogów szkolnych i doradców zawodowych, w dniu 3 października odbyło się spotkanie logopedów, a 4 października nauczycieli bibliotekarzy. Były to spotkania inaugurujące działalność sieci w roku szkolnym 2017/2018, których głównym celem było m.in. zdiagnozowanie potrzeb nauczycieli, ustalenie tematu, wokół którego będą się skupiać uczestnicy sieci oraz ustalenie harmonogramu spotkań. Pedagodzy szkolni wybrali jako tytuł sieci "Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej"; doradcy zawodowi/liderzy WSD  zatytułowali swoją sieć "Organizacja doradztwa zawodowego"; logopedzi „Doskonalenie pracy logopedów”, a bibliotekarze „Inspiracje są wśród nas – promocja czytelnictwa". Wspólny poczęstunek sprzyjał  integracji zgromadzonych osób. Panie chętnie wymieniały się swoimi doświadczeniami zawodowymi. Kolejne spotkania sieci odbędą się już niebawem.

Tekst: Lucyna Lewon

1 października 2017 w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku odbyła się XVIII edycja Wystawy Żywieniowo - Rolniczej „Zielono mi”, pod hasłem „Cebulowe Love”. W tegorocznej imprezie wzięło udział ponad pięćdziesięciu wystawców z powiatu nowomiejskiego i okolic. W programie znalazło się wiele atrakcji. O godzinie 11 imprezę otworzył Dyrektor Mirosław Wodara i Wicestarosta Katarzyna Trzaskalska wraz z koordynatorkami: Patrycją Brodzińską, Justyną Piotrowską i Bożenę Zalewską w asyście Bractwa Rycerskiego XXVI Chorągwi Zamku Bratian i Nowego Miasta Lubawskiego. Konferansjerkę części artystycznej poprowadziła Marlena Rymer. Uczniowie szkolnej grupy teatralnej „Fantazja” pod opieką Anny Szramowskiej barwnie zaprezentowali wiersz Jana Brzechwy „Na straganie”. Dużym zainteresowaniem cieszył się układ taneczny czirliderek z Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku, które przygotowały Kamila Ławicka i Anita Trela. Muzycznym akcentem były występy Agnieszki Droma, Aleksandry Lewickiej pod opieką Sylwii Pisarskiej z Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim oraz Adrianny Ługiewicz, Kingi Płotki, Laury Truszczyńskiej ze Studia Dreams pod opieką Moniki Weisgerber, a także Beaty Kulkowskiej uczennicy Zespołu Szkół Zawodowych. Oryginalnym pomysłem w tym roku był konkurs „Cebulowe warstwy VIP o stówkę”. Zadaniem było założenie na siebie w jak najszybszym tempie stroju. Konkurs i sto złotych wygrała Elżbieta Olszta, bibliotekarka Publicznej Biblioteki w Jamielniku i wystawca historycznych eksponatów w tegorocznej wystawie .Dzieci mogły skorzystać z kącika i zagrać w cymbergaj, fantazyjnie pomalować twarz i bawić się. Atrakcją były konkursy z nagrodami; rzut cebulą do garnka i plakat promujący Cebulowe Love, które prowadziły Patrycja Brodzińska i Justyna Piotrowska. Uczniowie wraz z nauczycielami: Małgorzatą Gołdon, Krystyną Psiuk-Dąbrowską i Sydonią Zakrzewską prowadzili stoisko: Pchli Targ, na którym można było zakupić bibeloty i sprzęty za niewielkie pieniądze. Ponadto, można było zakupić od wystawców regionalne, ekologiczne produkty, unikatowe ręcznie robione przedmioty, kosmetyki, nabyć rośliny i przyprawy, bezpłatnie zbadać poziom cukru i ciśnienie krwi, skorzystać z porady dietetyka, napić się kawy i zjeść ciastko w kawiarence, którą przygotowali uczniowie klas II TCPG/TUiSEO, II TŻiUG/TE wraz z nauczycielkami: Edytą Karpińską, Mariolą Kremską i Anitą Trelą. Każdy mógł skosztować cebulowych krążków i innych potraw przygotowanych przez uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych i nauczycieli: Astrydę Karczewską – Petkę, Katarzynę Kotłowską, Joannę Mielnik, Aleksandrę Rojewską, pod czujnym okiem Magdaleny Klugi - Maron. O nagłośnienie i nastrój muzyczny podczas wystawy zadbali uczniowie pod opieką Dariusza Zielińskiego. Niedzielne popołudnie sprzyjało dobrym humorom i miłej atmosferze. Organizatorzy serdecznie dziękują młodzieży zaangażowanej w „Zielono mi”, wystawcom  oraz wszystkim niewymienionym z nazwiska, którzy swoją obecnością uświetnili to wydarzenie.

Tekst: Justyna Piotrowska

Strona 1 z 4