Krzysztof Andrzejczak

Krzysztof Andrzejczak

Pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego Pana Andrzeja Ochlaka w dniu 14 listopada 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Członkowie Zespołu na podstawie prezentacji opracowanej i przedstawionej przez Krzysztofa Puwalskiego, Naczelnika Wydziału Środowiska i Rolnictwa SP dokonali oceny tzw. emisji niskiej na terenie powiatu. Dotyczy ona uwalnianie produktów spalania paliw z emitorów znajdujących się na wysokości do 40 m. Jej główne źródła to ogrzewanie oparte na spalaniu paliw oraz transport i komunikacja pojazdami spalinowymi. W powiecie nowomiejskim nie ma stacji pomiarowej monitoringu jakości powietrza, które obsługuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie. Najbliższa znajduje się Iławie (manualna). Inne to Ostróda, Gołdap, Elbląg, Olsztyn i Ełk. Z uwagi na niekorzystne położenie Nowego Miasta Lubawskiego i Kurzętnika w dolinie rzeki Drwęcy pogarsza to sytuację w zakresie zagrożenia smogiem i emisją niską, szczególnie z nastaniem okresu grzewczego. Zwiększa to podatność na choroby układu oddechowego i alergie oraz inne zaburzenia zdrowia, szczególnie u osób starszych. Stąd też, jak zauważyli uczestnicy posiedzenia istotnym jest ograniczanie spalania niskiej jakości paliw oraz eliminowanie z użycia starych typów pieców („śmieciuchów”) oraz edukacja społeczeństwa w tym zakresie. Dokonano również oceny przygotowań powiatu do nadchodzącej zimy. Jak wynika z informacji przedstawionych przez Członków Zespołu – przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży poczyniono w tym zakresie wzorem lat ubiegłych odpowiednie przygotowania. M. in. Zarząd Dróg Powiatowych zgromadził już zapas mieszaniny piasku z solą oraz zabezpieczył odpowiedni sprzęt do zimowego utrzymania przejezdności dróg powiatowych. Jak przekazano, podobne zabezpieczenia poczyniły również służby administrujące drogami gminnymi, wojewódzkimi oraz drogą krajową nr 15. Na tym etapie Członków Zespołu niepokoi utrzymujący się na skutek intensywnych opadów deszczu wysoki stan rzeki Drwęcy przy utrzymującym się również wysokim stanem wód gruntowych. W związku z tym na terenie Nowego Miasta Lubawskiego obowiązuje od pewnego czasu stan pogotowia przeciwpowodziowego, wprowadzony zarządzeniem Burmistrza. Wszystkie jednostki administracji rządowej i samorządowej cały czas na bieżąco monitorują sytuację w tym zakresie, podejmując w sytuacjach skrajnych odpowiednie działania. Jest to szczególnie niepokojące w kontekście zbliżającej się zimy i ewentualnych zwiększonych opadów śniegu. Z informacji przekazanych przez administratora rzeki Drwęcy wynika, że jej obecny stan przy założeniu występowania niewielkich opadów deszczu będzie ulegał nieznacznemu zmniejszeniu przez okres około jednego miesiąca. Członkowie Zespołu zostali też poinformowani przez przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie o stanie realizacji w zakresie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej w odniesieniu do naszego powiatu. Prowadzona jest obecnie rekrutacja wśród ochotników do tej formacji, a chętni mogą się zgłaszać do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie, gdzie uzyskają stosowne informacje. Na zakończenie posiedzenia Pan Jan Liedtke, Powiatowy Lekarza Weterynarii przedstawił zagrożenia oraz podejmowane działania związane z zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń. Do chwili obecnej ujawniono na terenie naszego kraju 106 ognisk, głownie na terenie województwa podlaskiego. Podkreślił, jak ważne są działania związane z zabezpieczeniem stad świń przez zakażeniem ze strony dzików oraz osób postronnych. Również istotnym jest nabywanie świń do dalszego chowu i tuczu ze sprawdzonych źródeł. W sytuacji naszego powiatu, gdzie produkcja wieprzowiny zajmuje poważną pozycję jest to niezwykle istotne. W związku z tym PLW prowadzi kontrole związane z obrotem trzody chlewnej oraz szkolenia dla hodowców.            

K. Grzonkowski
17.11.2017 r.         

Różnorodność obszarów społecznych w których pracują wolontariusze, pojawiające się nowe role i funkcje, które mogą pełnić sprawiają, że wolontariat w naszym kraju staje się szalenie barwny. Wolontariat nigdy nie przemija i zawsze jest czas oraz potrzeba pomocy drugiemu człowiekowi, a także bycia aktywnym obywatelem w swoim środowisku lokalnym jak i na arenie międzynarodowej. W trosce o dalszy rozwój wolontariatu w naszym kraju oraz chcąc uhonorować tych, którzy zdecydowali się włączyć w działalność wolontarystyczną, Centra Wolontariatu skupione w Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce organizują kolejną edycję konkursu pt. BARWY WOLONTARIATU. Jesteśmy pewni, że konkurs stworzy możliwość do zaprezentowania ciekawych sylwetek wolontariuszy, wyjątkowych akcji wolontarystycznych, podzielenia się swoimi refleksjami na temat tej formy działalności. Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny w Polsce. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 20 listopada 2017 r.

Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Organizatorów konkursu.

Zgłoszenia nadsyłamy na adres:
Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu
ul. Związku Jaszczurczego 17/26 , 82-300 Elbląg,
bądź na adres mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście do siedziby biura Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu.

Aniela Szostak

środa, 15 listopad 2017 17:39

Konkurs na projekt grafiki

Regionalne Centrum Wolontariatu ogłasza konkurs na projekt grafiki na plakat promujący wolontariat na Warmii i Mazurach. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu grafiki na plakat promujący wolontariat na Warmii i Mazurach, z którym będzie utożsamiany i identyfikowany. Projekt grafiki powinien oddawać specyfikę oraz uwzględniać walory społeczne i obywatelskie wolontariatu. Na projekty czekamy do 24 listopada 2017 r.

Regionalne Centrum Wolontariatu
ul. Związku Jaszczurczego 17/26
82-300 Elbląg
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Karta zgłoszeniowa oraz Regulamin konkursu dostępne są na: http://centrumelblag.pl/strefa-wolontariatu/aktualnosci/819,konkurs-na-najlepszy-projekt-grafiki-na-plakat-promujacy-wolontariat-na-warmii-i-mazurach

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

Aniela Szostak

Zakończona została inwestycja pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo – Truszczyny – Dębień na odcinku Zwiniarz – granica powiatu”. Inwestycja o tyle ważna, gdyż dotyczy drogi łączącej 3 powiaty: Powiat Iławski, Powiat Nowomiejski i Powiat Działdowski. Wszystkie te powiaty sukcesywnie, w miarę swoich możliwości, odnawiają tę drogę. Powiat Nowomiejski także czyni to od kilku lat. W roku 2013 przebudowany został odcinek 1,420 km od granicy powiatu iławskiego do Świniarca. W 2015 dokonano odnowy odcinka o długości 1,930 km od Świniarca do Zwiniarza. Obecnie przebudowie uległ odcinek od Zwiniarza do granicy powiatu działdowskiego o długości 1,330 km. W ramach zadania wyrównano nawierzchnię masą mineralno-bitumiczną. Wykonano warstwę wiążącą i warstwę ścieralną - każda grubości 3 cm. Tam gdzie to okazało się konieczne, wzmocniono krawędź jezdni nową podbudową. Przebudowano także 2 zjazdy. Dodatkowo pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych wycięli 15 drzew zagrażające bezpieczeństwu i uregulowali wysokość poboczy zabezpieczając krawędź nowej jezdni. Wykonawcą inwestycji była firma Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane Sp. z o.o. w Brodnicy. Koszt zadania wyniósł prawie 368 000 zł. W sfinansowaniu tej inwestycji Powiatowi Nowomiejskiemu pomogły Gmina Rybno, która przeznaczyła na ten cel 100 000 zł (pomimo, że odcinek ten nie leży na terenie Gminy Rybno a sama gmina nie należy do powiatu nowomiejskiego) i Gmina Grodziczno, która przekazała 130 000 zł. Pozostałą kwotę 138 000 zł wygospodarował ze swojego budżetu Powiat Nowomiejski.

Tekst: Joanna Robaczewska

czwartek, 02 listopad 2017 17:43

Wyróżnienie w konkursie

25 października 2017 w Centrali Poczty Polskiej w Warszawie odbyła się oficjalna prezentacja ogólnopolskiego konkursu prac znaczka pocztowego. Wystawa była połączona z uroczystością wręczenia nagród laureatom konkursu "Świat oczami młodych - Czas na zdrowie". Wśród zaproszonych był uczeń kl. IV TCPG  Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku Rafał Kłosowski wraz z opiekunką Justyną Piotrowską.
W ogólnopolskim konkursie praca Rafała została zakwalifikowana do wyróżnień II stopnia. Wyłonieni uczestnicy otrzymali nagrody, a także unikatowe znaczki z własną pracą, które można wykorzystać wysyłając list na Poczcie Polskiej.
Do konkursu zgłosiło się 1100 placówek, szkół i domów kultury. Konkursem zostało objętych ponad 20 000 uczniów z całej Polski. Spośród 1455 prac konkursowych zostały wyłonione: 3 nagrody główne oraz 10 wyróżnień I stopnia i 20 wyróżnień II stopnia i nagroda internautów.
Poczta Polska wprowadza do obiegu emisję filatelistyczną „Świat oczami młodych”. Przedstawia ona efekty konkursu plastycznego organizowanego przez Pocztę Polską i Fundację Banku Ochrony Środowiska.
Konkurs adresowany był do artystów w wieku 10-19 lat oraz ich nauczycieli, którzy koordynowali projekty w szkołach i domach kultury. W drugim – ogólnopolskim etapie konkursu wyłonione zostały najlepsze prace spośród laureatów pierwszego etapu.
Patronat nad konkursem objęli Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Infrastruktury i Budownictwa.

Tekst i zdjęcia: ZSZ Kurzętnik

piątek, 27 październik 2017 14:29

Narada techniczno - gospodarcza

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza na naradę techniczno-gospodarczą, która odbędzie się 30 października 2017 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1. Początek godzina 11.00.

Przedmiotem narady techniczno-gospodarczej jest omówienie projektów uproszczonych planów urządzenia lasu sporządzonych dla gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie i gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w zakresie:

  1. podstaw prawnych i technicznych sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów osób fizycznych,
  2. określenie zakresu i stopnia szczegółowości wykonywanych prac urządzeniowych,
  3. zasady projektowania zadań gospodarczych dla lasów i ich wskazanie,
  4. określenie celów gospodarczych i zasad planowania gospodarki leśnej w zakresie użytkowania, hodowli i ochrony lasów w perspektywie krótko, średnio i długoterminowej oraz sposobów ich realizacji z uwzględnieniem warunków przyrodniczych oraz aktualnego stanu lasów,
  5. form ochrony przyrody jakie występują na obszarze objętym opracowaniem i ich wpływu na planowanie zadań gospodarczych,
  6. ochrona przeciwpożarowa lasów, zakres ramowych wytycznych,
  7. uzgodnienia z RDOŚ i PIWS w Olsztynie od odstąpienia od opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przedmiotowych projektów UPUL,
  8. sposobów i terminów zawiadamiania właścicieli lasów o wyłożeniu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów, spotkania na gruncie, przyjmowanie przez Wykonawcę w wyznaczone dni właścicieli lasów w celu wyjaśnienia, omówienia przedstawianych spraw,
  9. wyłożenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasu miejsce i termin,
  10. składania wniosków i zastrzeżeń przez zainteresowanych właścicieli lasów miejsce i termin.

Posiedzenie ma charakter otwarty, w obradach może wziąć udział każdy zainteresowany gospodarką leśną i ochroną przyrody w tym właściciele lasów niepaństwowych. Naradę techniczno-gospodarczą poprowadzi  Pan Cezary Piotrkowicz przedstawiciel Agencji CEZAR Pracowni Urządzania Lasu, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul Boczna 28.  

09-11-2017
 
Zgodnie z Uchwałą Nr 122/618/2017 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 października 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji  projektu Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ustalenia na 2018 rok wysokości opłat za usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego i ich przechowywanie, w terminie od 27 października 2017r. do 06 listopada 2017r. trwały konsultacje dotyczące projektu Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ustalenia na 2018 rok wysokości opłat za usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego i ich przechowywanie.
Zawiadomienie o konsultacjach zostało umieszczone na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń z możliwością zgłaszania opinii i uwag do w/w Uchwały w postaci ankiety, w formie pisemnej lub elektronicznej (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Do 06 listopada 2017 r. nie wpłynęła żadna ankieta.
Ponadto 30 października 2017 r. odbyło się otwarte spotkanie z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego. Uczestniczyło w nim 2 przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego, którzy nie wnieśli uwag i pozytywnie opiniowali projekt Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ustalenia na 2018 rok wysokości opłat za usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego i ich przechowywanie.

27-10-2017
 
Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń umieszczony jest projekt Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ustalenia na 2018 rok wysokości opłat za usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego i ich przechowywanie z możliwością zgłaszania opinii i uwag do w/w Projektu, w postaci ankiety, w formie pisemnej  na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (ankieta dostępna również w siedzibie Starostwa Powiatowego) lub elektroniczne (na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) do dnia 06.11.2017.

W związku z opracowywaniem projektu Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ustalenia na 2018 rok wysokości opłat za usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego i ich przechowywanie, Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego do udziału w otwartym spotkaniu, które odbędzie się 30 października 2017 r. o godz. 14:10  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1 (pokój nr 15).
09-11-2017
 
Zgodnie z Uchwałą Nr 122/619/2017 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 października 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ustalenia na 2018 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie, w terminie od 27 października 2017r. do 06 listopada 2017r. trwały konsultacje dotyczące projektu Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ustalenia na 2018 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie.
Zawiadomienie o konsultacjach zostało umieszczone na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń z możliwością zgłaszania opinii i uwag do w/w Uchwały w postaci ankiety, w formie pisemnej lub elektronicznej (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Do 06 listopada 2017 r. nie wpłynęła żadna ankieta.
Ponadto 30 października 2017 r. odbyło się otwarte spotkanie z organizacjami pozarządowymi, podmiotami  wymienionymi  w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego. Uczestniczyło w nim 2 przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego, którzy nie wnieśli uwag i pozytywnie opiniowali projekt Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ustalenia na 2018 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie.

27-10-2017
 
Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń umieszczony jest projekt Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ustalenia na 2018 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie z możliwością zgłaszania opinii i uwag do w/w Projektu, w postaci ankiety, w formie pisemnej  na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (ankieta dostępna również w siedzibie Starostwa Powiatowego) lub elektroniczne (na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) do dnia 06.11.2017.

W związku z opracowywaniem projektu Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ustalenia na 2018 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie, Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego do udziału w otwartym spotkaniu, które odbędzie się 30 października 2017 r. o godz. 14:15  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1 (pokój nr 15).

W dniu 25.10.2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyło się oficjalne podsumowanie VII Powiatowego Konkursu „Moja pasja kluczem do sukcesu”, który organizowany jest w ramach  obchodów  VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem  "Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje". Konkurs cyklicznie organizowany jest przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji.
Honorowy patronat nad konkursem objęło Starostwo Powiatowe. Instytucją partnerską jest Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości. Na oficjalnym podsumowaniu obecni był Starosta Powiatu Pan Andrzej Ochlak, który serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych i dokonał oficjanego otwarcia. Obecna była także Pani Barbara Orłowska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Nowomiejskiego. Z zaprzyjaźnionej placówki z Iławy była Pani Dyrektor PCRE w Iławie – Renata Motylińska. Lokalne media reprezentował pan Marcin Sarnowski z TV Eltronik. Na gali obecni byli także pedagodzy szkolni i doradcy zawodowi, rodzice dzieci i uczniów, którzy wzięli udział w naszym konkursie. Jesteśmy dumni, że każdego roku wzrasta liczba uczestników naszego konkursu. W tym roku dotarły do nas aż 184 prace plastyczne ph. „Kim będę w przyszłości” W dniu 23.10.2017 członek jury Pan Tadeusz Banowski, ocenił wszystkie prace plastyczne i wybrał zwycięzców:


a) Kategoria dla dzieci w wieku przedszkolnym:

Miejsca  

Imię i nazwisko dziecka

Szkoła

I

Igor Beszczyński  

Szkoła Podstawowa
w  Brzoziu im. Orła Białego

II

Sebastian Złotowski  

Szkoła Podstawowa
w Marzęcicach im. Przyjaciół Ziemi

III

Maja Cegielska  

Szkoła Podstawowa w  Brzoziu
im. Orła Białego

Wyróżnienie

Krystian Kowalski  

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie

Wyróżnienie

Julia Cieszewska 

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie

 

b)    Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej:

 

Miejsca

Imię i nazwisko dziecka

Szkoła

I

Michał Żuchowski

Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika  w Biskupcu, kl. I

II

Małgorzata Szczęsna

Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika  w Biskupcu, kl. III

III

Kamil Pruchniewski

Zespół Szkół im.Władysława Jagiełły w Kurzętniku, Szkoła Podstawowa Ośmioletnia z klasami gimnazjalnymi, kl. III

Wyróżnienie

Zuzanna Klimek

Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, Szkoła Podstawowa Ośmioletnia z klasami gimnazjalnymi, kl. III

 

c) Uczniowie klas IV-VI:

 

Miejsca

Imię i nazwisko dziecka

Szkoła

I

Wojciech Beyer

Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej
w Nowym Mieście Lub.,  kl. V

II

Zuzanna Dąbrowska

Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej
w Nowym Mieście Lub., kl. VI

III

Patryk Domżalski

Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej
w Nowym Mieście Lub., kl. IV

Wyróżnienie

Kacper Zapolski

Zespół Szkół w Bielicach,  Szkoła Podstawowa, kl. IV

 

W drugiej części spotkania rozstrzygnięto kategorię, która przeznaczona była dla uczniów klas VII szkół podstawowych i uczniów szkół gimnazjalnych „Talenty i pasje rozwijamy w rodzinie”.
W skład jury weszły następujące osoby.
1. P. Anna Kowalewska – pedagoga/doradca zawodowy z zaprzyjaźnionego PCRE w Iławie, która pełniła funkcję przewodniczącej.
2. P. Katarzyna Olęcka – dyrektor Miejskiego Centrum Kultury
3. P. Hanna Karczyńska – pedagog/doradca tutejszego PCRE.

Miejsce

Imię i nazwisko

Szkoła

Talent

I

Antonina Rynkowska

 

Zespół Szkół w Mrocznie, Szkoła Podstawowa, kl. VII

 

Antonina wraz ze swoją Mamą opowiedziała o pasji do muzyki oraz  jeździectwa. Obie zaśpiewały przejmującą piosenkę. Cała prezentacja Antoniny zachwyciła jury.

II

Julia
Żuchowska

Zespół Szkół w bielicach im. Narodów Zjednoczonej Europy, kl. II gimnazjum

Julia wraz z mamą opowiedziała o zamiłowaniu do gimnastyki. Wszyscy byli zachwyceni pokazem gimnastycznym Julki.

III

ex aequo

Julia Krzemieniewska

Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach, kl. II gimnazjum

Julia razem z tatą przedstawili zamiłowanie Julki do gry w piłkę  nożną.

III

ex aequo

Agnieszka
Droma

ZS im. Rodu Działyńskich w Bratianie, kl. VII

Agnieszka wraz z mamą opowiedziała o hobby, jakim jest muzyka.

WYRÓŻNIENIE

Agata
Zawacka

Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie, kl. III gimnazjum

Agata wraz z mamą i siostrą pokazały nam jakim ciekawym zajęciem taniec z ogniem.

 

W ostatniej części obejrzeliśmy filmy nadesłane przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kategorii "Talenty i pasje  rozwijamy w grupie".

 

Miejsce

Tytuł filmu

Szkoła/nazwa grupy

Członkowie grupy

opiekun

1.       

Razem Tworzymy całość

Liceum Służb Mundurowych w ZS w Bielicach, kl. I

Damian Dąbrowski, Hubert Klimek

Weronika Chmielewska

Opiekun: Robert Wasiak

2.       

Talent jest w nas, grupa wspiera nas

Grupa: Agent kucharz

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, kl. I i II

Twórca filmu: Kuba Kordella

Opiekun: Magdalena Kluga-Maron

3.       

Nazwa grupy: Duet dźwięków i liter

Tytuł filmu: Ucieczka z ciemności nicości

Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Nowym Mieście Lubawskim Klasa: Ic, IId

Milena Barańska, Magdalena Cherkowska

Opiekun: Tadeusz Banowski

Wyróżnienie

SIC ITUR AD ASTRA! – GRUPA TEATRALNA

ZS C.K.Norwida, LO, kl. III

Adrian Olejnik, Paulina Strzyżewska, Agnieszka Gabiec, Serafin Reszka

Opiekunowie:

Monika Gapińska Aleksandra Dreszler

Wyróżnienie 

Sport, muzyka, pasja

ZS C.K.Norwida, LO, kl. III

Opiekun:

Monika Gapińska

 

Wszyscy zwycięzcy każdej kategorii otrzymali nagrody. Na spotkaniu obecnych było ponad 60 osób.
Dziękujemy wszystkim za przybycie i miłą atmosferę.

Dyrektor PCRE Iwona Krajewska

piątek, 27 październik 2017 09:41

"Gospodyni Roku 2017"

Podczas XXXVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 26 października br. Starosta, Wicestarosta oraz Przewodniczący Rady Powiatu w imieniu całej Rady pogratulowali radnej Ewie Dembek zdobycia tytułu „Gospodyni Roku 2017” organizowanego przez Tygodnik Poradnik Rolniczy. Członkowie kapituły konkursowej Plebiscytu „Wieś jest kobietą” docenili fakt, że działalność laureatki wykracza daleko poza stereotypowe określenie działania kobiety mieszkającej na wsi. Wyznacza nowy trend w byciu współczesną gospodynią i nowoczesną kobietą.

Strona 1 z 35