czwartek, 28 wrzesień 2017 14:42

Otwarcie drogi powiatowej

Napisane przez

Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak, w towarzystwie Wicestarosty Katarzyny Trzaskalskiej i innych zaangażowanych osób, 27 września 2017 r. dokonał symbolicznego otwarcia drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lub. – Mroczno – Słup przebudowanej na odcinku Gwiździny – Mroczno.  Jest to droga o największym natężeniu ruchu spośród wszystkich dróg powiatowych naszego powiatu. Stanowi połączenie Nowego Miasta Lub. i Lidzbarka, prowadzi ruch w kierunku Warszawy. Położenie tej drogi, obciążenie jej ruchem w tym ruchem pojazdów ciężkich, przebieg przez obszary zabudowane, bliskość obiektów użyteczności publicznej (szkoła w Mrocznie, boisko w Gwiździnach) i dochodzące do tego zadrzewienie spowodowało, że dla dobra uczestników ruchu konieczna stała się jej przebudowa. Przystąpiono więc do przebudowy tej drogi. W tym roku wykonano odcinek 6 km od Gwiździn do Mroczna:

 • poszerzona została jezdnia do 6 m
 • wyrównano nawierzchnię wzmacniając ją warstwę profilową, warstwę wiążącą grubości 4 cm i warstwę ścieralną grubości 4 cm
 • przebudowie uległo skrzyżowanie z drogą powiatową Mroczenko – Grodziczno, gdzie poprawiono wloty a pobocza wzmocniono brukiem
 • na całym odcinku uregulowano pobocza
 • odnowione zostały przydrożne rowy
 • w Gwiździnach i Mrocznie powstał nowy chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni, a istniejący poszerzono do 2m
 • na przystanku autobusowym Mroczenko wybudowano zatokę, a pozostałe przystanki zostały wyposażone w perony
 • dla poprawy bezpieczeństwa w Mrocznie powstał azyl na przejściu dla pieszych
 • na wloty do miejscowości wybudowane zostały  wysepki wymuszające spowolnienie ruchu
 • wykonano zjazdy indywidualne wymieniając także przepusty pod nimi
 • wymieniono oznakowanie pionowe na odblaskowe i wymalowano oznakowanie poziome
 • wybudowano także oświetlenie uliczne

Wykonawcą inwestycji była firma Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane Sp. z o.o. w Brodnicy

Koszt zadania wyniósł prawie 4 mln zł. Wykonano je w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Z budżetu państwa pozyskano wsparcie finansowe w wysokości 50% wydatków przeznaczonych na roboty budowlane. Pozostałymi kosztami podzieliły się samorządy Powiat Nowomiejski 1 370 000 zł, Gmina Grodziczno 530 000 zł  i Gmina Nowe Miasto Lub. 100 000 zł

Dodać jeszcze trzeba, że odcinek, który w tym roku został przebudowany, jest kontynuacją inwestycji prowadzonej przez Powiat Nowomiejski w 2015 r. od Nowego Miasta do Gwiździn. Oba te odcinki przebudowano przy udziale środków finansowych pochodzących z budżetu państwa (w 2015 r. z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój a obecnie Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej). Dzięki tym dwóm inwestycjom otrzymaliśmy w chwili obecnej ponad 10 km wygodnej i dużo bardziej bezpiecznej drogi.

Tekst: Joanna Robaczewska

Czytany 121 razy