środa, 21 czerwiec 2017 12:06

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 19 czerwca 2017 r.

Napisane przez

Pod przewodnictwem Wicestarosty Nowomiejskiego Pani Katarzyny Trzaskalskiej w dniu 19 czerwca  2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W trakcie posiedzenia dokonano oceny działań podejmowanych  przez powiatowe służby, inspekcje i straże na skutek występowania zdarzeń będących następstwem wystąpienia gwałtownych i niespodziewanych zmian czynników atmosferycznych jak np. silne wiatry, burze, zawieje i zamiecie śnieżne oraz inne. Zgodnie z zapisami ustawowymi rolę koordynatora przyjmuje w takich przypadkach właściwy miejscowo Wójt lub Burmistrz wraz ze swymi Zespołami Zarządzania Kryzysowego. W przypadku równoczesnego wystąpienia takich zdarzeń na terenie większym, jak jedna gmina, do działań związanych z koordynacją jednostek samorządy terytorialnego oraz jednostek powiatowych służb, inspekcji i straży przystępuje Starosta Nowomiejski. Odbywa się to zgodnie z opracowanymi w tym celu procedurami postępowania w takich przypadkach. Plany takich procedur posiadają powiatowe służby, inspekcje i straże oraz gminy i powiat. Są one uzgadniane na etapie ich opracowywania przez wszystkich ich uczestników i zatwierdzane przez kolejny szczebel administracji rządowej lub samorządowej. Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego Starosty Nowomiejskiego zatwierdza Wojewoda Warmińsko – Mazurski.  
Członkowie Zespołu zapoznali się też z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie sytuacji epidemiologicznej w naszym powiecie. Za niestety poważne zagrożenie z uwagi na rosnącą skalę występowania boreliozy uznano ukąszenia przez kleszcze. Podkreślono, że coraz większa liczba tych owadów może być nośnikiem tej choroby. Innym, również groźnym skutkiem ukąszenia przez tego owada może być kleszczowe zapalenie mózgu. W tym jednak przypadku pomagają szczepienia ochronne. Pewne zagrożenie dla mieszkańców naszego powiatu stanowi też występująca w niektórych porach roku grypa. Występowanie pozostałych chorób zakaźnych na terenie powiatu ogranicza się do mniej licznych przypadków, nie stanowiąc większego zagrożenia.
Członkowie Zespołu omówili też sytuację związaną z postępowaniem ze zwierzętami bezdomnymi. Pewien dyskomfort uczestników posiedzenia budzi nie do końca precyzyjnie unormowana sytuacja prawna w tym zakresie, pozwalająca kwalifikować zwierzę bezdomne jako rzecz znalezioną. Również, mimo już obecnie poważnego zaangażowania w ten temat samorządów gminnych nie udało się na terenie naszego powiatu utworzyć żadnego schroniska dla zwierząt bezdomnych.
Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił również zagrożenia związane z pojawieniem się kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń u zwierząt hodowlanych. Ostatnio potwierdzono wystąpienie takiego ogniska na terenie województwa podlaskiego. Poinformował, że w związku z tym weterynaria podejmie dalsze działania związane z uświadamianiem hodowców w zakresie zabezpieczenia epizodycznego stad świń hodowlanych. Z uwagi na znaczenie  tej hodowli dla naszego powiatu, wszelkie informacje dotyczące podejmowanych działań zapobiegawczych będą na bieżąco konsultowane z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego, a także przekazywane do wiadomości mieszkańców powiatu.
W posiedzeniu Zespołu uczestniczył również mjr Adam Trypucki, Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie. Poinformował, że ochotnicy z terenu naszego powiatu, chętni do  wstąpienia w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą zgłaszać swój akces już obecnie, kontaktując się z WKU w Ostródzie. Organizacja Wojsk Obrony Terytorialnej na naszym terenie prawdopodobnie rozpocznie się w roku przyszłym.           

K. Grzonkowski
21.06.2017r.

Czytany 167 razy