środa, 14 czerwiec 2017 21:59

Spotkanie bibliotekarzy

Napisane przez

12 czerwca 2017 odbyło się kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu nowomiejskiego. Było to spotkanie podsumowujące pracę sieci "Czytanie. Lubię to!" w roku szkolnym 2016/2017. Dzięki uprzejmości Pana Zbigniewa Domżalskiego dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim spotkanie to odbyło się w w/w placówce oświatowej.
Uczestników przybyłych na zebranie przywitała Pani Renata Szwarc wicedyrektor szkoły podstawowej. Spotkanie uświetnił występ dzieci z klasy I, z widowiskiem „Witajcie w naszej bajce”.
Następnie pani Lucyna Lewon z PCRE Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim przedstawiła sprawozdanie z działalności sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu nowomiejskiego „Czytanie – Lubię to!” w roku szkolnym 2016/2017.  Nauczyciele bibliotekarze na spotkaniu zapoznali się z wykazem lektur w nowej podstawie programowej dla poszczególnych etapów edukacji oraz listą książek dla młodego czytelnika polecanych przez specjalistów z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży. Podczas zebrania przedstawiono również propozycje działań promujących czytelnictwo podczas zastępstw na lekcjach prowadzonych przez bibliotekarzy. Uczestnicy przedstawili pomysły na działanie sieci w przyszłym roku szkolnym 2017/2018.
Na koniec spotkania pani Lucyna Lewon podziękowała w imieniu pani Iwony Krajewskiej p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, pani Magdalenie Grabowskiej za efektywną współpracę z PCRE Powiatową Biblioteką Pedagogiczną oraz pomoc w zorganizowaniu spotkania.
Dziękujemy za udział w sieci wszystkim nauczycielom bibliotekarzom powiatu nowomiejskiego, którzy uczestniczyli w spotkaniach w kończącym się roku szkolnym. Od września 2017 roku liczymy na dalszą udaną współpracę.

 

Czytany 245 razy