piątek, 02 czerwiec 2017 11:55

Szkolenie dla dzieci z rodzin zastępczych

Napisane przez

Na przełomie kwietnia i maja 2017 r. grupa dzieci w wieku od 12-17 lat umieszczonych w rodzinach zastępczych objętych wsparciem koordynatorów – Pani Eweliny Suszyńskiej i Pani Sylwii Mówińskiej uczestniczyło w cyklu szkoleń programem "POMOSTY" – wybrane elementy. Ww. szkolenie przeprowadzone zostało przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie tj. Panią Ewelinę Suszyńską – Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz Starszego specjalistę pracy socjalnej – Panią Annę Marchlewską – Barczewską. Program "POMOSTY" realizowany był w formie warsztatów i zabaw których celem była integracja jego uczestników, poznanie ich upodobań i zainteresowań. Ponadto odkrycie ich mocnych stron, zdolności  a także nabycie przez nich umiejętności dostrzegania własnych zalet i właściwego prezentowania ich innym osobom. W trakcie spotkań nie zabrakło też zabaw mających na celu pozbycie się napięcia, odreagowanie emocji i poprawienie nastroju. Osoby zaproszone do udziału w realizacji programu systematycznie i aktywnie uczestniczyły w proponowanych zajęciach.

Sp. – Ewelina Suszyńska

Czytany 178 razy