środa, 24 maj 2017 12:03

XIV Powiatowy Happening Ekologiczny w Jamielniku: „Twoje śmieci zasługują na specjalne traktowanie”

Napisane przez

24 maja 2017 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku odbył się XIV Powiatowy Happening Ekologiczny „Twoje śmieci zasługują na specjalne traktowanie”. Udział wzięły zespoły ze szkół podstawowych z Tylic, Szwarcenowa, Tereszewa, Zajączkowa i Jamielnika. Uczniowie byli często przebrani za rośliny lub zwierzęta. Każda z grup prezentowała swoje ekologiczne hasło oraz plakat.  Wspólnie odśpiewano i odtańczono na wstępie piosenkę ekologiczną. Następnie przeprowadzono część edukacyjną w postaci pogadanek, prezentacji i dyskusji. Pomagali w tym zaproszeni goście – pracownicy Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, Nadleśnictwa Iława i Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim. Pani Alina Ławicka w zabawowej formie przypomniała zasady segregacji odpadów komunalnych, Pani Kinga Sulej z Nadleśnictwa Iława wskazała na uciążliwości dla lasu wywołane zaśmieceniem, a Krzysztof Puwalski wprowadził w temat śmieci stwarzających największe zagrożenie – odpadów niebezpiecznych.
Następnie miały miejsce pouczające zabawy w segregowanie śmieci i recykling. Na zakończenie, po poczęstunku, tradycyjnie już zasadzono przed szkołą drzewo – berberys drzewiasty, które upamiętnia kolejny happening, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim. Pozostałe szkoły również otrzymały od Starostwa drzewka do zasadzenia przy swoich szkołach. Należy podkreślić, że jak zwykle impreza była świetnie przygotowana. Wystrój Sali, bogactwo elementów przyrodniczych, urozmaicony i bardzo ciekawy program nakazują wyrazić słowa wielkiego uznania dla organizatorów i ich zaangażowania.  Wielkie zaciekawienie dzieci zajęciami podczas happeningu i uśmiechnięte buzie świadczą o potrzebie organizacji takich imprez. Happening ekologiczny w Jamielniku od lat należy do najciekawszych i najlepiej zorganizowanych imprez ekologicznych w województwie.

Czytany 158 razy